Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ώρα Άφιξης:  μετά τις 14:00 Ώρα Αναχώρησης: πριν τις 12:00 Οδηγίες Πυρασφάλειας: Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου υπάρχουν εμφανείς σημάνσεις των εξόδων κινδύνου, καθώς και ο απαραίτητος κατασβεστικός εξοπλισμός. …